Училище / Документи / Прием / Обучение / Педагогически услуги / Контакти
На 12.01.2017 г. и 13.01.2017 г. учебните часове за V-XII клас ще бъдат с продължителност 30 минути, тъй като измерените температури в стаите са под допустимите за провеждане на учебни занятия с нормална продължителност.
Учениците от I-IV клас, които са на целодневна организация, могат да бъдат взети от училище по преценка на родителя след 15.30 ч. 

Началният час на учебните занятия остава непроменен и е 8.00 ч.